Over de "Menselijke Huid" schilderijen

De menselijke huid staat centraal: de aaibaarheid, het verval, de aantasting, de vergankelijkheid en kwetsbaarheid van de huid, de huid als laatste grens tussen onszelf en onze omgeving.

Alda gaat uit van foto’s die ze maakt van bekenden. Soms gebruikt ze ook zichzelf als model. Het standpunt is meestal frontaal. Ze selecteert een stukje menselijke huid, een stukje lijf en vergroot dit enorm uit, waardoor het bijna een abstract beeld wordt. Het worden als het ware landschappen van huid. Vaak wordt door enkele kleine restvormen duidelijk welke plek van het menselijk lichaam in beeld is gebracht.

Het zijn alledaagse aantastingen van de huid, waarmee de kijker oog in oog komt te staan: aantastingen door afbinden/afknellen, door aandoeningen en operaties, door ouderdom. Het zijn beelden die iedereen kent, maar die door de manier waarop ze ingekaderd en uitvergroot zijn toch verrassen. Het beeld wordt soms versterkt door andere elementen toe te voegen, zoals een stukje van de kleding, een sierraad, een schoen.

portfolio huidschilderijen
Portfolio  Alda Koning
Nederlands | English
webdesign MKGidee