Over de dierportretten

Opgegroeid met geiten, katten en konijnen is het niet verwonderlijk dat dieren een belangrijke plaats innemen als onderwerp voor Alda’s schilderijen. Met oog voor detail slaagt ze erin het eigen karakter van ieder dier weer te geven.

Schetsen, gemaakt in stallen, en foto’s vormen het uitgangspunt voor de schilderijen.

De dieren zijn vaak vanuit een laag perspectief geschilderd, waardoor de blik van het dier de toeschouwer lijkt te domineren.

portfolio dierportretten
Portfolio Alda Koning
Nederlands | English
webdesign MKGidee